Päätös letkuravitsemuksen aloittamisesta

Letkuruokinta on yksilöllinen kokemus ja haluamme tukea siinä parhaalla mahdollisella tavalla

  Terveydenhuollon ammattilainen on suositellut sinulle, lapsellesi tai läheisellesi letkuravitsemusta. Huoli ja voimakkaat tunteet ovat tässä tilanteessa normaaleja riippumatta siitä, oletko ehtinyt harkita asiaa sairaalassa vai onko päätös letkuruokinnan aloittamisesta tehty hyvin lyhyellä varoitusajalla.

  Kuten kaikki uudet asiat, letkuruokintakin saattaa vaikuttaa aluksi monimutkaiselta ja hankalalta. Mieltäsi askarruttavat todennäköisesti monet kysymykset letkuruokinnan vaikutuksesta terveyteen ja elämän kaikkiin osa-alueisiin. Onko se turvallista? Miltä se näyttää? Pärjäänkö kotona? Mistä saan tukea?

  Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota asianmukaista tukea, opastusta ja tietoa, jonka avulla päätös letkuruokinnan aloittamisesta voi olla helpompi ymmärtää ja hyväksyä. Vinkit, henkilökohtaiset tarinat  ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin auttavat ymmärtämään, miksi letkuruokinta voi olla paras vaihtoehto sinulle, lapsellesi tai läheisellesi, ja miten se voi vaikuttaa elämääsi myönteisellä tavalla.

  Terveydenhuollon ammattilainen on suositellut sinulle, lapsellesi tai läheisellesi letkuravitsemusta. Huoli ja voimakkaat tunteet ovat tässä tilanteessa normaaleja riippumatta siitä, oletko ehtinyt harkita asiaa sairaalassa vai onko päätös letkuruokinnan aloittamisesta tehty hyvin lyhyellä varoitusajalla.

  Kuten kaikki uudet asiat, letkuruokintakin saattaa vaikuttaa aluksi monimutkaiselta ja hankalalta. Mieltäsi askarruttavat todennäköisesti monet kysymykset letkuruokinnan vaikutuksesta terveyteen ja elämän kaikkiin osa-alueisiin. Onko se turvallista? Miltä se näyttää? Pärjäänkö kotona? Mistä saan tukea?

  Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota asianmukaista tukea, opastusta ja tietoa, jonka avulla päätös letkuruokinnan aloittamisesta voi olla helpompi ymmärtää ja hyväksyä. Vinkit, henkilökohtaiset tarinat  ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin auttavat ymmärtämään, miksi letkuruokinta voi olla paras vaihtoehto sinulle, lapsellesi tai läheisellesi, ja miten se voi vaikuttaa elämääsi myönteisellä tavalla.

  Miksi letkuravitsemus aloitetaan?
  1

  Miksi letkuravitsemus aloitetaan?

  Letkuruokintaa voidaan suositella niin nuorille kuin ikääntyneillekin ihmisille, joiden terveydentila ja elämäntilanne voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Letkuruokinnasta voi olla apua tai se voi olla jopa elintärkeää henkilöille, joilla on:

  Letkuruokintaa tarvitsevilla henkilöillä voi olla erilaisia sairauksia, mutta kaikkia yhdistää vaikeus saada riittävästi ravintoa terveenä pysymiseen.

  Lapsilla hyvä ravitsemus on tärkeä osa kasvua ja kehitystä. Se on kaikille tärkeää myös normaalipainon ylläpitämisen, toipumisen, hoidon onnistumisen ja itsenäisen toimintakyvyn säilyttämisen kannalta. Jos keho ei saa riittävästi ravintoa pitkällä aikavälillä, seurauksena voi olla vajaaravitsemus. Vajaaravitsemus syntyy, jos ruokaa ei ole mahdollista niellä tai nauttia suun kautta tai jos elimistö ei kykene hyödyntämään ravintoaineita tai ne eivät imeydy tehokkaasti. Puutteellinen ravitsemus voi johtaa monenlaisiin terveysongelmiin ja hidastaa kehitystä tai toipumista.


  Vajaaravitsemuksen riski kasvaa, jos​:

  Letkuruokintaa on suositeltu sinulle, lapsellesi tai läheisellesi, koska sillä voidaan varmistaa tärkeiden ravintoaineiden riittävä saanti. Letkuruokinta vahvistaa kehoa, tukee kasvua ja kehitystä, auttaa toipumaan nopeammin ja tarjoaa riittävästi energiaa aktiiviseen elämään. Vaikka ajatus letkuruokinnasta voi tuntua aluksi arveluttavalta, se voi parantaa elämänlaatua huomattavasti vajaaravitsemukseen verrattuna.

  Mitä letkuravitsemus on?
  2

  Mitä letkuravitsemus on?

  Letkuruokinnalla varmistetaan, että keho saa riittävästi ravintoa. Letkuravinto on nestemäistä ravintoa, joka annetaan pehmeän letkun kautta. Letkuravinnossa on kaikkia samoja ravintoaineita kuin tavallisessa ruuassa, ja ruuansulatuselimistö myös käsittelee ne samalla tavalla. Letkuravinto sisältää kaikkia päivittäin tarvittavia ravintoaineita, kuten hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa, vitamiineja, kivennäisaineita ja vettä.

  Erilaiset letkuravintovalmisteet

  Ravitsemustarpeet ovat yksilöllisiä. Jokaisen omiin tarpeisiin parhaiten sopiva letkuravinto määritetään muun muassa painon, pituuden, aktiivisuuden, terveydentilan ja kotiolosuhteiden perusteella.

  Saatavilla on monia erilaisia letkuravintovalmisteita kaikkiin ravitsemustarpeisiin, joita voivat olla esimerkiksi :

  Sairaalassa voit keskustella yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvasta letkuravinnosta terveydenhuollon ammattilaisen (esimerkiksi ravitsemusterapeutin) kanssa, mikä varmistaa optimaalisen ravinnonsaannin ja hoidon.

  Erilaiset syöttöletkut

  Letkuravinnolla varmistetaan kehon riittävä ravinnonsaanti, ja se voidaan antaa seuraavilla tavoilla:

  Terveydenhuollon ammattilainen suosittelee yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvan syöttöletkun.

  Syöttönappi aikuisilla ja lapsilla

  Terveydenhuollon ammattilainen saattaa jossakin vaiheessa päättää, että gastrostomialetku vaihdetaan huomaamattomampaan syöttönappiin. Tämä pieni “nappi” toimii eräänlaisena porttina vatsalaukkuun. Letku on selvästi lyhyempi ja lähellä ihoa.

  Nappi asetetaan samalla tavoin kuin gastrostomialetku, ja molemmat pysyvät paikoillaan vedellä täytetyn ballongin avulla. Terveydenhuollon ammattilaiset ja vanhemmat suosivat usein tätä vaihtoehtoa erityisesti lapsilla sen käytännöllisyyden vuoksi.

  PEG- ja PEG/J-letkuja kutsutaan myös gastrostomialetkuiksi. Ne eivät ole yhtä näkyvillä kuin nasogastrinen tai nasojejunaaliletku, mutta niiden paikalleen asettaminen vaatii yksinkertaisen kirurgisen toimenpiteen.

   

  Nasogastrisen tai nasojejunaaliletkun asettaminen ei vaadi kirurgisia toimenpiteitä, mutta ne ovat näkyvillä toisin kuin gastrostomialetkut. 

  Letkuravitsemuksen hyödyt
  3

  Letkuravitsemuksen hyödyt

  Letkuruokinta tarjoaa riittävästi energiaa ja voimaa, edistää fyysistä ja psyykkistä kehitystä, estää tahatonta painon putoamista ja vahvistaa immuunijärjestelmää riittävän ravinnonsaannin kautta. Joillekin henkilöille letkuravitsemus on täydentävä tapa varmistaa kaikkien tärkeiden ravintoaineiden saanti, mikäli he eivät pysty enää syömään samalla tavoin kuin ennen.

  Vaikka totuttelu vie aikansa, letkuruokinta voi edistää terveyttä ja hyvinvointia merkittävällä tavalla. Se voi myös vähentää tavallisen ruokailun vaikeudesta johtuvaa stressiä ja poistaa huolen riittävästä ravinnonsaannista.

  Yleensä terveydenhuollon ammattilainen suosittelee letkuravitsemusta sinulle tai läheisellesi, koska sen avulla keho saa tarvitsemansa ravintoaineet, joita se ei voi saada tavallisen ruokailun kautta. Riittävän ravinnonsaannin lisäksi letkuruokinnan etuna on, että ateriointiin liittyvä stressi vähenee. Vanhempien ei esimerkiksi tarvitse käyttää tuntikausia lapsensa ravitsemiseen, mikä saattaa olla stressaavaa koko perheelle. Tämä parantaa perheen elämänlaatua.

  Puutteellisen ravinnonsaannin riskit

  • Kehityksen hidastuminen:

   lapsen paino laskee, ellei tämä saa kehonsa tarvitsemaa energiamäärää.
  • Alhainen vireystila ja voimattomuus:

   liian vähäinen kalorien (energian) ja ravintoaineiden saanti voi aiheuttaa väsymystä, joka vaikuttaa lähes kaikkiin päivittäisiin toimiin, kuten ostoksilla käymiseen, ruuanlaittoon, työntekoon ja vapaa-ajan viettoon. Pitkällä aikavälillä myös lihasmassa ja fyysinen voima alkavat vähentyä.
  • Tahaton painonlasku:

   kehon energiatarpeen alittava kalorien saanti johtaa painon putoamiseen, mikä voi omalta osaltaan altistaa sairaudesta kärsiviä henkilöitä muille terveyshaitoille ja heikentää hoidon tehoa.
  • Heikentynyt immuunijärjestelmä:

   ravitsemus voi heikentää immuunijärjestelmää ja altistaa tartunnoille.
  • Psyykkisen kehityksen hidastuminen:

   riittämätön ravinnonsaanti voi vaikuttaa oppimiseen, muistiin, keskittymiskykyyn ja muihin kognitiivisiin eli tiedollisiin toimintoihin kielteisesti.

  Edellä mainittuihin riskeihin pystytään vaikuttamaan letkuravitsemuksen avulla.

  Letkuravitsemuksen turvallisuus
  4

  Letkuravitsemuksen turvallisuus

  Letkuruokinta on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Edistysaskeleet elintarviketieteessä ja -teknologiassa, ravitsemustieteessä ja lääketieteessä ovat vakiinnuttaneet letkuruokinnan aseman yleisenä toimenpiteenä, jolla voidaan varmistaa riittävä ravitsemus kroonisesta tai hengenvaarallisesta sairaudesta kärsiville henkilöille.

  Letkuravitsemukseen totuttautumisen aikana voi toisinaan esiintyä haasteita. Mahdolliset komplikaatiot on tärkeää tiedostaa, mutta samalla on myös muistettava, että monet niistä voidaan ennakoida ja ehkäistä helposti.

  Terveydenhuollon ammattilainen auttaa sinua selviytymään letkuruokinnan mahdollisista komplikaatioista ja ehkäisemään niitä tarjoamalla opastusta seuraavissa asioissa:

  Sinun ei tarvitse selviytyä yksin letkuruokinnan haasteista kotiinpaluun jälkeenkään. Saat muun muassa hoitajan ja ravitsemusterapeutin yhteystiedot ja voit kysyä myös saatavilla olevasta vertaistuesta.


  Letkuruokinnan haasteet

  Vaikka letkuruokinta sujuu todennäköisesti ongelmitta säännöllisen huollon ja hoidon ansiosta, jotkin komplikaatiot ovat kuitenkin mahdollisia.

  Letkuruokinnan mahdolliset komplikaatiot:

  Paikalliset terveydenhuollon ammattilaiset auttavat sinua selviytymään mahdollisista ongelmista letkuruokinnassa. Komplikaatioilta on myös mahdollista välttyä monilla yksinkertaisilla välineiden hoitotoimenpiteillä.

  Letkuruokinnan sivuvaikutukset

  Letkuravitsemuksella voi aluksi olla tiettyjä sivuvaikutuksia, kunnes letkuruokintarutiini saadaan kohdalleen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

  Letkuravitsemus voi aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin mikä tahansa merkittävä ruokavalion muutos.

  Letkuravitsemuksen satunnaiset sivuvaikutukset​:

  Edellä mainitut sivuvaikutukset voivat olla epämiellyttäviä, mutta niiltä voi välttyä ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä. Ajan myötä opit ehkäisemään sivuvaikutuksia ja saat letkuruokinnasta parhaan mahdollisen hyödyn.

  Letkuruokinta aiheuttaa joillekin potilaille aluksi pahoinvointia ja oksentelua, mikä lisää aspiraation riskiä. Pahoinvointi johtuu monista eri tekijöistä ja voi liittyä esimerkiksi mahalaukun hidastuneeseen tyhjentymiseen, ruokintamenetelmään tai yliherkkyyteen letkuravintovalmisteelle. 

  Paras tapa kohentaa sietokykyä riippuu siitä, mistä yliherkkyys ja vatsavaivat johtuvat. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi ruokintatavan mukauttaminen tai vaihtaminen, ravintoliuoksen annostelu huoneenlämpöisenä tai ravintovalmisteen vaihtaminen. Käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos letkuruokinta aiheuttaa minkäänlaisia yliherkkyysoireita.

   

  Miten pärjään letkuruokinnan kanssa?
  5

  Miten pärjään letkuruokinnan kanssa?

  Itsenäisesti asiantuntevan tuen avulla

  Letkuruokinnan kanssa ei koskaan tarvitse jäädä yksin. Saat tukea, kuunteluapua ja neuvoa monilta terveydenhuollon ammattilaisilta, tukiryhmiltä ja organisaatioilta. Voit tutustua kattavaan usein kysyttyjen kysymysten kirjastoon tai hakea vinkkejä muilta.

  Kun terveydenhuollon ammattilainen ehdottaa letkuruokinnan aloittamista sinulle, lapsellesi tai läheisellesi, voi aluksi olla vaikea uskoa pärjäävänsä omillaan. Letkuruokinta voi vaikuttaa aluksi omituiselta, sillä kokemuksen ja varmuuden karttuminen vie aikansa. Huoli omasta pärjäämisestä ja elämän muuttumisesta on täysin luonnollista.

  Letkuravitsemus voi vaikuttaa niin potilaan kuin omaishoitajankin elämään monella eri tavalla. Sosiaalinen elämä saattaa muuttua hieman. Letkuruokinta voi vaikuttaa perheen ja ystävien kanssa vietettyyn aikaan ja työkykyyn. Saatat kohdata pieniä haasteita myös matkoilla, harrastuksissa ja seurustelussa. Ajan myötä opit kuitenkin selviytymään kaikista haasteista letkuravitsemuksen kanssa. 

  Vaikka sitä voi olla vaikea uskoa heti, letkuruokinnasta tulee lopulta luonnollinen osa arkirutiiniasi ja elämääsi. Oikeanlaisen tuen avulla sinä tai läheisesi selviätte letkuruokinnasta helposti ja opitte elämään täyttä elämää myös sen kanssa.